Alweer een PV-project van EnergyVision: Ecole Communale N° 3, Vorst

Naam klant

Sibelga (netbeheerder)

Naam begunstigde

Stad Brussel

Kerngegevens van de installatie

113,46 kWp in oost-west oriëntatie
Gegarandeerde opbrengst van ruim 92.242 kWh per jaar

Locatie van de installatie

Vorst, België

Beknopte beschrijving van het project

Deze installatie is het tiende van circa vijftig projecten die EnergyVision opleverde in opdracht van Sibelga, de netbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit in het kader van SolarClick, een programma die de Brusselse Regering toevertrouwde aan Sibelga om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen (www.solarclick.be). SolarClick wordt van nabij opgevolgd, niet enkel door Sibelga en de lokale politiek maar ook door Brussel Leefmilieu en door Brussels Minister van Energie Céline Fremault.
Deze installatie, bovenop het dak van Ecole Communale N°3, levert jaarlijks ruim 92.242 kWh. EnergyVision bouwde de 113,46 kWp en onderhoudt de site gedurende 10 jaar.

Dit gebeurde met het dak van de klant

EnergyVision @ Ecole Communale N° 3 EnergyVision @ Ecole Communale N° 3

Overheden voelen zich vaak machteloos wanneer ze hun energiefactuur zien. Solarclick verhelpt daar aan. Openbare instellingen van het Gewest en de Brusselse gemeenten krijgen zo een eenvoudige oplossing waarbij ze kunnen genieten van schone, duurzame en gratis energie. Zo verbeteren we het leven van alle Brusselaars.

Céline FremaultBrussels Minister van Energie

Enkele beelden van op de werf

EnergyVision @ Ecole Communale N° 3
EnergyVision @ Ecole Communale N° 3
EnergyVision @ Ecole Communale N° 3
EnergyVision @ Ecole Communale N° 3
EnergyVision @ Ecole Communale N° 3
EnergyVision @ Ecole Communale N° 3

Hartelijk dank, Sibelga en Ecole Communale N°3, voor het vertrouwen!