Alweer een PV-project van EnergyVision: Omnisportzaal, Jette

Naam klant

Sibelga (netbeheerder)

Naam begunstigde

Stad Brussel

Kerngegevens van de installatie

Een PV-installatie van 124,5 kWp in oost-west oriëntatie die jaarlijks ruim 101.000 kWh produceert

Locatie van de installatie

Jette, België

Beknopte beschrijving van het project

Deze installatie is het zestiende van circa vijftig projecten die EnergyVision opleverde in opdracht van Sibelga, de netbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit in het kader van SolarClick, een programma die de Brusselse Regering toevertrouwde aan Sibelga om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen (www.solarclick.be). SolarClick wordt van nabij opgevolgd, niet enkel door Sibelga en de lokale politiek maar ook door Brussel Leefmilieu en door Brussels Minister van Energie Céline Fremault.
Deze installatie, bovenop het dak van de Omnisportzaal van Jette, levert jaarlijks ruim 101.000 kWh. EnergyVision bouwde de 124,5 kWp en onderhoudt de site gedurende tien jaar.

Dit gebeurde met het dak van de klant

SO Jette voor SO Jette na

Overheden voelen zich vaak machteloos wanneer ze hun energiefactuur zien. Solarclick verhelpt daar aan. Openbare instellingen van het Gewest en de Brusselse gemeenten krijgen zo een eenvoudige oplossing waarbij ze kunnen genieten van schone, duurzame en gratis energie. Zo verbeteren we het leven van alle Brusselaars.

Céline FremaultBrussels Minister van Energie

Enkele beelden van op de werf

SO Jette 1
SO Jette 2
SO Jette 3
SO Jette 4
SO Jette 5
SO Jette 6

Bekijk hier het project vanuit de lucht

Hartelijk dank, Sibelga en Omnisportzaal Jette, voor het vertrouwen!