Alweer een PV-project van EnergyVision: Vivaqua, Brussel

Naam klant

Sibelga (netbeheerder)

Naam begunstigde

Stad Brussel

Kerngegevens van de installatie

Een PV-installatie van 161 kWp in oost-west oriëntatie die jaarlijks 131.000 kWh produceert

Locatie van de installatie

Brussel, België

Beknopte beschrijving van het project

Deze installatie is het dertiende van circa vijftig projecten die EnergyVision opleverde in opdracht van Sibelga, de netbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit in het kader van SolarClick, een programma die de Brusselse Regering toevertrouwde aan Sibelga om de milieudoelstellingen in Brussel te behalen (www.solarclick.be). SolarClick wordt van nabij opgevolgd, niet enkel door Sibelga en de lokale politiek maar ook door Brussel Leefmilieu en door Brussels Minister van Energie Céline Fremault.
Deze installatie, bovenop het dak van het basisschool Les Lilas, levert jaarlijks ruim 131.000 kWh. EnergyVision bouwde de 161 kWp en onderhoudt de site gedurende tien jaar.

Dit gebeurde met het dak van de klant

EnergyVision @ Vivaqua EnergyVision @ Vivaqua

Overheden voelen zich vaak machteloos wanneer ze hun energiefactuur zien. Solarclick verhelpt daar aan. Openbare instellingen van het Gewest en de Brusselse gemeenten krijgen zo een eenvoudige oplossing waarbij ze kunnen genieten van schone, duurzame en gratis energie. Zo verbeteren we het leven van alle Brusselaars.

Céline FremaultBrussels Minister van Energie

Enkele beelden van op de werf

EnergyVision @ Vivaqua
EnergyVision @ Vivaqua
EnergyVision @ Vivaqua
EnergyVision @ Vivaqua
EnergyVision @ Vivaqua
EnergyVision @ Vivaqua

Hartelijk dank, Sibelga en Vivaqua, voor het vertrouwen!